Mérföldkő a hazai mezőgazdasági biotechnológia világában

Örömmel tudatjuk mindenkivel, akit érint, hogy 2016. szeptember 30. napján jogerőre emelkedett az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesület (IMBE) megalakulásáról szóló bírósági határozat. Az új szervezet a korábbi Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület, valamint a Pannon Növény - biotechnológiai Egyesület egybe- olvadásával jött létre. Célja, hogy még hatékonyabban segítse a biotechnológia sikeres szerepvállalását a magyar agrárium és élelmiszeripar innovatív lehetőségeinek kihasználásában. Közel 100 éve annak, hogy Ereky Károly megalkotta a „biotechnológia” kifejezést, és munkásságával bizonyságát adta annak, hogy az új szemlélet jelentősen segítheti a mezőgazdasági gyakorlatot. Mára már a modern agrár-biotechnológia termékei mindennapjaink integráns részévé váltak, és a világtendenciák e tevékenység további jelentős térhódítását vetítik előre. Az IMBE aktivitása egyaránt felöleli a mikrobákkal, a növényekkel vagy akár az állatokkal kapcsolatos biotechnológiai fejlesztéseket, amelyek a biológiai folyamatok optimalizálása révén gazdasági eredményességet biztosítanak.

Az új Egyesület kiemelt feladatként kezeli a tudományos hitelességű ismeretek széles körű terjesztését a különböző oktatási szinteken, az írott és elektronikus sajtóban, magas színvonalú kiadványok megjelentetésével, konferenciák szervezésével. Prioritásnak tekinti a magyar gazdatársadalom tájékoztatását a biotechnológiai fejlesztések legújabb irányairól, eredményeiről és az azoktól várható gazdasági, versenyképességi, illetve környezetvédelmi hatásokról. Működésének célja, hogy jelentősen javuljon a biotechnológia társadalmi elfogadottsága mint az agrár-innováció egyik fontos szereplője.

Igény szerint nyitott arra, hogy az agrárpolitikai, a kormányzati döntések szakmai megalapozásában aktív szerepet töltsön be. Az Egyesület támogat minden olyan szándékot és kezdeményezést, amely a hazai biotechnológiai kutatások és fejlesztések nemzetközi versenyképességét javítja. Csak így tudjuk biztosítani részvételünket az uniós programokban, és azt, hogy csökkentsük technológiai kiszolgáltatottságunkat. Az IMBE szervezeti hátteret biztosít a nemzetközi együttműködések számára, kiemelten a Pannon régió országainak intézményeivel, biotechnológiai szervezeteivel megvalósuló közös szerepvállaláshoz.

Az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesület alapító tagjai mindazon oktatási, kutatási intézmények, agrár-biotechnológiai cégek, szervezetek, magán személyek, akik korábban részt vettek az előd Egyesületek tevékenységében. Ezzel együtt a hatékonyabb szerepvállalás szükségessé teszi a közreműködök körének és számának bővítését. Az új szervezeti forma, a megfogalmazott célok alapján a gazdák, a mezőgazdasági vállalkozások bekapcsolódásával alapjaiban új lehetőségekkel bővülhet az Egyesület tevékenysége. Az Egyesület nyitott mindenki előtt, aki érdeklődik az agrár-biotechnológia iránt. Az Egyesület honlapján, az www.imbe.hu/jelentkezes oldalon lehetőség van online jelentkezni az egyesületbe, vagy letölthető a tagfelvételi kérelem formanyomtatványa.

Szeged, 2016. október 17.